Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

İlahi aşka tutunmalı insan… 10 Aralık 2013

Filed under: Aşk-ı İlahi — Ah Binel Ask @ 10:49 PM
Tags: , ,

aski ilahi

.

Mevlânâ der ki: “Beşeri aşk tahta kılıç gibidir. İlahi aşk demirden kılıçtır. Çocuk tahta kılıçla oynaya oynaya kemale erer, demir kılıcı eline almaya layık olur. İnsan beşeri aşkla uğraşır durur, aşkı anlayınca ilahi aşkla tutuşur.”

Reklamlar
 

Senin aşkın öyle bir iksir ki Mevlam… 16 Ocak 2013

Filed under: Aşk-ı İlahi — Ah Binel Ask @ 10:30 PM
Tags: , , ,

ahbinelask.wordpress.com

Senin aşkın öyle bir iksir ki Mevlam, geldiği anda yürekte ne sızı, ne hüzün bırakıyor

 Şiddetli bir kış geçiren yeryüzü nasıl ki ilkbahar neşvünemasıyla dirilirse senin aşkında bela ile yoğrulan, kışa dönen gönülleri bahar gülleri ile dolduruyor… Sarmaşık gülleri sarıyor tüm benliğimizi öyle bir sarıyor ki benliğimiz senin aşkında yok oluyor eriyor…

 ~

 Hz. Mevlana (k.s.)

 

Hastalığım “Ben”, devası “O” 14 Ocak 2013

Filed under: Aşk-ı İlahi — Ah Binel Ask @ 10:42 PM
Tags: ,

ahbinelask.wordpress.com

.

Hastaydım İyileştim.

 Hastalığım “Ben” idi.

 Devası, “O” oldu.

 ~

 İmam Abdulgani Nablusi (Sûfi, ö.1731)

 

İçimizde gizlenmiş bir Allah sesi var… 12 Ocak 2013

Filed under: Aşk-ı İlahi — Ah Binel Ask @ 12:26 PM
Tags: ,

ahbinelask.wordpress.com

.

Bizde gizlenmiş bir ALLAH sesi var; biz o’na kalp diyoruz.

~

 Nurettin Topçu

 

Allah kelimesinin anlamı 11 Ocak 2013

ahbinelask.wordpress.com.

Allah kelimesinde dört harf vardır (Arapçada sessiz harfler esas alınır.) :

Bir Elif

İki Lâm

Bir He

Elif alınacak olursa kalanı “Lillâh” okunur: “Hakk için” anlamına gelir.

Birinci lâm da alınacak olursa kalanı “Lehû” okunur: “O’nun için” anlamına gelir.

İkinci lâm da alınacak olursa kalanı “Hû” okunur: “O” anlamına gelir.

 ~

 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 1991, Marifet Y., s. 43

.

Vakt-i Şerif, Cuma, ahir ve akibet hayrola efendim…

Allah bizi insaf, adalet ve itidalden mahrum bırakmasın.

Vesselam, veddua, velmahabbe…

 

Aşk, evvela Allah’tan kuladır. 10 Aralık 2012

Filed under: Aşk-ı İlahi — Ah Binel Ask @ 1:50 PM
Tags: , , ,

ahbinelask.wordpress.com

.

Aşk, evvela Allah’tan kuladır.

 Allah kulu sever, sonra kul Allah’ı.

  Allah’ı tanımak ancak aşk ile mümkündür.

 ~

 İskender Pala, Aşka Dair, İst.-2012, Kapı Y.

 

Allah’a takva duymak, bu Aşk’tır… 26 Kasım 2012

.

“Allah’a takva duymak, O’nun cezalarından korkmak değil,

O’nun rızasından uzak kalmaktan korkmaktır.

Ve bu Aşk’tır.”

 ~

Roger Garaudy

 

 
%d blogcu bunu beğendi: