Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

Işık tut Rabbim… 28 Şubat 2015

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 9:14 PM
Tags: ,

isik tut rabbim

.

“İşık tut Rabbim
Kur’an’ın aydınlığını yay gönlümüze
Peygamber duasını eş et bize…”

~

Sezai Karakoç

Reklamlar
 

Rabbim hak ettiklerini yaşatsın… 14 Eylül 2014

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 10:24 PM
Tags:

dua etmek

.

Bize hak etmediğimiz şeyleri yaşatan herkese,
– Rabbim hak ettiklerini yaşatsın…

 

Duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi ? 16 Ağustos 2014

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 7:36 PM
Tags: , , ,

dua bir ibadettir

.

“Dua bir ibadettir.

Abd, kendi aczini ve fakrını dua ile ilan eder.”

~

Mektubat | Yirmi Dördüncü Mektup

 

Yâ Rabbi!.. Bizi helak etme… 01 Temmuz 2014

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 9:20 PM
Tags: , , ,

prayer-in-mecca-evening-skyline

.

Yâ Rabbi!..
Bizi, fânî “vakitlerimiz tükenmeden”, “ömür güneşimiz batmadan” intibaha gelenlerden eyle ki, dünyaya dalıp da kendisini bir bardak suda helâk edenlerin pişmanlık dolu âkıbetlerine düşmeyelim!..
Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim! Hayatımızı ve ölümümüzü sâlih kullarına lutfettiğin bereket, nîmet, ulvî güzellikler ve sana vuslat ile müzeyyen ve mükerrem kıl!..

Âmin Âmin Âmin

~

Osman Nuri TOPBAŞ

 

Bize nefsimizin kusurlarını göster… Âmin! 25 Haziran 2014

dua-yakaris-prayer-pray

.

Ey Muizz-i Müzil!

Ehl-i imanı imanla aziz kıl! Nisyanla ve isyanla zelîl kılma!

Himmetle aziz kıl! Hamiyetsizlikle zelil kılma!

Muhabbetle aziz kıl! Husumetle zelil kılma!

Uhuvvetle aziz kıl! Adavetle zelil kılma!

Muâvenetle aziz kıl! İhtilafla zelil kılma!

İlimle aziz kıl! Cehaletle zelil kılma!

Rahmetinle aziz kıl! Gazabınla zelil kılma!

Âmin!

Ey Ehad-i Samed!

Bize nefsimizin kusurlarını göster…! Bizi güç yetiremediklerimizden muâheze etme! Güç yetirebildiklerimiz için ihmalkâr olursak bize gazap etme! Hatalarımızı ve unuttuklarımızı bağışla! Ayıplarımızı setreyle! Mağfiretini üstümüzden eksik etme!

Âmin!

~

Süleyman Kösmene

 

Ya Rabbi, şükredecek imân nâsip eyle. . . 04 Haziran 2014

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 6:28 PM
Tags: , , , ,

sukuredebilmek

.

Ya Rabbi, dert verdiginde sabredecek, 
dermân verdiginde şükredecek imân nâsip eyle. . .

 

Namazın güzelliğini ömrümüzden eksik eyleme Rabbim… 30 Mayıs 2014

dua

.

Namazın güzelliğini,
Kuran’ın ferahlığını,
Çayın demini,
Duânın rahatlığını,

– Ömrümüzden eksik eyleme Rabbim…

.

Vakti şerif, Cuma, ahir, akibet hayrola!

Allah bizi insaf, adalet ve itidalden mahrum bırakmasın.

 

 

 
%d blogcu bunu beğendi: