Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

O ki, O’nun hürmetine varız. (a.s.m.) 12 Mart 2013

o-olmasaydi

.

“Cennet sevmeyi bilenlerindir…”

Sadi Şirazi

 .

“Nerede bir güzellik varsa, O’ndan bir akistir.

Âlemde bir çiçek açılmaz ki, O’nun nûrundan olmasın!

O ki, O’nun hürmetine varız.

O, solmayan, aksine gün geçtikçe tâzelik ve tarâveti daha da artan,

Serâpâ nûrdan ibâret bir gonca-i ilâhîdir…”

 ~

Osman Nuri Topbaş (k.s)

Reklamlar
 

O ki, o yüzden varız… (a.s.m.) 11 Mart 2013

o-ki-o-yuzden-variz

.

“Eğer O olmasaydı, o saadet-i ebediye olmazdı…”

~

B. Said Nursi (rh.a.)
Mektubat

 

Sen olmasan, aşkı hiç bilmeyecekti cihan Efendim… (a.s.m.) 24 Ocak 2013

ahbinelask.wordpress.com

Güzelliğin olmasa Efendim,

 aşkı hiç bilmeyecekti cihan;

 aşkın olmasa güzelliği hiç anlamayacaktı.

 Aşk pazarında mezat hep güzelliğine; güzellik yurdunda yollar hep aşkına

 durmuştu Efendim…

 Ve sen gitmiştin…

 Sevgili!

 Derd ile ağlayandın; hem derde salandın!..

 Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin.

 Saadetle yasamış, saadet çağını yaşatmıştın.

 Suretleri ve canları iman ile sen şekillendirmiş,

 “Lâ” ile “Illa”yi i’câz ile sen dillendirmiştin.

 …

 Sana muhtacız!..

 Sana en fazla muhtacız.

 En fazla sana muhtacız.

 Uyandır bizi uykumuzdan…

 Gel ey sevgili!

 Bir gelişle gel, bir gülüşle gel.

 ~

 İskender Pala

 

Doğum Gününüz Kutlu Olsun “EFENDİM” 23 Ocak 2013

ahbinelask.wordpress.com

.

Doğum Gününüz Kutlu Olsun “EFENDİM”
.
Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım
O mücella çehreni izleseydim ebedi
Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım
.
Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım
Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım
 Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım
 Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım
Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım
Bahira’dan süzülen bir yaş da ben olsaydım
Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım
Senin için görülen bir düş de ben olsaydım
Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım
Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım
Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım
 Damar damar seninle, hep Seninle dolsaydım
Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın
Kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım

 ~

Nurullah GENÇ

 

Saçının bir teline, yedi kat göğü değişmem Yâ Resûlallah. 22 Ocak 2013

ahbinelask.wordpress.com

.

Gubar-ı payine almam cihânı Yâ Resûlallah,
Değişmem muyine heft asumanı Yâ Resûlallah.
Duyunca makdem-i teşrifin sulb-i pakinden Âdem,
Değişti habbeye bağ-ı cinanı Yâ Resûlallah.

 ~ 

Ebubekir Kani Efendi 

.
.
Mealen; Ayağının tozuna cihânı verseler, almam Yâ Resûlallah,
 Saçının bir teline, yedi kat göğü değişmem Yâ Resûlallah.
Senin teşrifinin, ter-temiz sulbünden geleceğini duyunca Hz. Âdem,
Bir habbeye, cinânı/cennetleri değişti Yâ Resûlallah.

.

 

Mustafa (s.a.v.)’nın yoluna kurban edilen can, ne aziz bir candır! 20 Ocak 2013

ahbinelask.wordpress.com

.

O’nun aşkı ile gönlü mahzun olan her sîne ne bahtiyardır!

Mustafa (s.a.v.)’nın yoluna kurban edilen can, ne aziz bir candır!

 ~ 

Yavuz Sultan Selim Han

 

Hz. Muhammed (a.s.m.) hakkında yabancı bilim ve ilim adamlarının görüşleri – 2 10 Aralık 2012

ahbinelask.wordpress.com

“Muhammed halkının  parlak bir örneğiydi. Karakteri tertemiz ve saftı. Evi, yemeği, elbisesi, nadir  bulunan bir sadeliğin sembolüydü. Yani  ne arkadaşlarından gördüğü özel bir saygı şekli vardı, ne de kölelerinin kendisi için yapabileceği bir hizmeti kabul etme iddiasındaydı. Her an herkes için ulaşilabilir bir insandı. Hastaları ziyaret ederdi ve herkese acırdı. Yardımseverliği, cömertliği ve toplumun refahı için çalışma isteği sınırsızdı…”

~

Dr. Gustav Weil ’History of the Islamic Peoples’

 ***

“Büyük amaçlar, küçük araçlar ve şaşırtıcı sonuçlar; eğer bu üç şey insan dehasının kriterleri olsaydılar, kim Muhammed ile tarihteki herhangi büyük bir insanı mukayese etmeye cesaret edebilirdi?”

Bir çok meşhur insan orduları, kanunları ve imparatorlukları oluşturdular. Gözlerinin önünde parçalanıp giden maddi kuvvetlerden başka ne kurdular. Fakat O, Sadece orduları, yasaları, imparatorlukları, halkları, hanedanları değil, milyonlarca insanı da harekete geçirdi. Bundan daha fazlası, mihrapları, putları, fikirleri, inançları ve ruhları kökünden sarstı. 

Her harfi kanun olan Kutsal kitabın temel noktasından hareketle, her dilden ve ırktan insanları biraraya getiren  manevi bir milliyet yarattı.Yalancı ilahlardan nefret etti. Tek ve maddi olmayan bir Tanrıyı sevmeyi müslüman ümmetine silinmez  bir karakter olarak bıraktı…”

 ~

Alphonse De La Martaine “Historie de la Turquie” 1854 Paris

 ***

“Milyonlarca insanın kalbine  tartışmasız hakim olmuş birinin hayatını öğrenmek istiyordum. Okuyunca kesin olarak inandım ki, o yıllarda İslamın bir yer kazanmasında kılıcın bir rolü yoktu. Peygamberin tam olarak kendini geri planda bırakması, sözüne sedakati, vicdanlılılığı, onu takip edenlere ve dostlarına özverisi, yiğitliği, korkusuzluğu, üstlendiği görevde Allah`a tam güvenmesi kesin ve yalındı. Bu özelliklerle  bir zorluğun üstesinden gelmek için ille de kılıç taşımak gerekmiyordu… Peygamberin hayatını anlatan kitabın ikinci cildini bitirdiğimde, bu muazzam hayata dair daha fazla okunacak bir şey olmayışından dolayı son derece üzgündüm…”

 ~

Mahatma Gandhi, ‘Young India,’1924.

 ***

“Avrupa ve İngiltere`de önümüzdeki yüz yıllar içinde bir dinin hakim olma şansı varsa bu ancak İslam olabilir… Muhammed`in hayatını  inceledim, hristiyanlığa karşı biri olarak benim görüşüme göre O harika bir adam, O`nu “İnsanlığın Kurtarıcısı “olarak çağırmak gerekir…”

George Bernard Shaw ‘The Genuine Islam,’ Cilt 1, No. 8, 1936.

 ***

“Hiç bir din İslam kadar hızlı yayılmamıştır. Batıda yaygın bir inanç vardır ki; müslümanlık kılıç zoruyla yayılmıştır. Fakat modern bilim adamı bu fikri asla kabul etmez.Ve Kur`an`ın vicdan özgürlüğünü desteklediği çok açık ve seçiktir.”

 ~

James Michener ‘Islam: The Misunderstood Religion,’ Reader’s Digest, Mayıs 1955

 ***

“Tarih kesin olarak göstermiştir ki; dünyayı  kılıçtan geçiren ve İslam”a girmeye zorlayan fanatik askerler efsanesi tarihçilerin tekrar edip durduğu, en saçma en  anlamsız ve en abes safsatalardan biridir…”

De Lacy O’Leary ‘Islam at the Crossroads,’ Londra, 1923.

.

Kaynak :  http://www.cyberistan.org/islamic/quote1.html#gandhi

 

 
%d blogcu bunu beğendi: