Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

İman, bu dünyada dahi Cennet lezaizini manen verebilir… 03 Mart 2015

bediüzzaman 1”Evet iman, bu dünyada dahi Cennet lezaizini manen verebilir. Yüzer lezzetli ışıklarından bu tek faydasına bak: Nasılki senin gayet sevdiğin bir zâtı bir tehlikede ölüyorken gördüğün dakikasında, Hekim-i Lokman ve Hızır gibi bir doktor geldi. Birden dirildi. Ne kadar sevinç hissediyorsun. Öyle de: Sen, sevdiğin ve alâkadar olduğun ölmüşlerin adedince sevinçleri, sürurları iman veriyor. Çünki mazi mezaristanında milyonlarla sence mahbub zâtlar; mahvdan ve ölümden, birden iman nuruyla senin karşında diriliyorlar. “Biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz” deyip hayat buluyorlar. O hadsiz firaklardan gelen hadsiz elemler yerine, visal ve hayat bulmalarından nihayetsiz lezzetler ve sevinçler, iman noktasından bu dünyada dahi geldiğini gösteriyor ki: İman öyle bir çekirdektir ki; ehl-i imana Cennet’i bütün lezaiz ve mehasiniyle sünbül veriyor ve verecektir.

Bediüzzaman Said Nursi (rha.), Gençlik Rehberi

Reklamlar
 

İstikbal, yalnız ve yalnız İslâmiyetin olacak… 14 Ocak 2015

istikbal yalniz islamin olacak

en gur sada islamin olacak

.

 “Gecelerimiz çok karardı; ve çok kararan gecelerin sabahları pek yakın olur…”

~

Bediüzzaman Said Nursi (r.a.),

Tarihçe-i Hayat

 

İnsan bir ebed yolcusudur… 29 Kasım 2014

Filed under: Risale-i Nur'dan İnciler... — Ah Binel Ask @ 10:21 AM
Tags: , , ,

yolcu

.

“İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levâzımatı, Malikü’l-Mülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı, cehlinden dolayı tamamen bu hayat-ı faniyeye sarf
ediyor. Halbuki, o levâzımattan lâakal onda biri dünyevî hayata, dokuzu hayat-ı bakiyeye sarf etmek gerektir. Acaba birkaç memleketi gezmek için hükümetten yirmi dört lira harcırah alan bir memur, ilk dahil olduğu memlekette yirmi üç lirayı sarf ederse, öteki yerlerde ne yapacaktır? Hükümete ne cevap verecektir? Böyle yapan kendisine akıllı diyebilir mi? Binaenaleyh, Cenab-ı Hak her iki hayat levazımatını elde etmek için yirmi dört saatlik bir vakit vermiştir. Çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle, yirmi üç saat kısa ve fani olan dünya hayatına, hiç olmazsa bir saati de beş namaza ve baki ve sonsuz uhrevi hayata sarf etmek lazımdır ki, dünyada paşa, ahirette geda olmasın.”

~

Bediüzzaman Said Nursî, Mesnevi-i Nuriye

 

Dünyanın lezzetleri cennet olsa bile cehennemdir… 25 Ekim 2014

insan ziyan icindedir

.

İ’lem Eyyühel-Aziz!
Dünyanın lezzetleri, zevkleri ve zînetleri, Hâlıkımızı, Mâlikimizi ve Mevlâmızı bilmediğimiz takdirde cennet olsa bile cehennemdir.

~

Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursi

 

Şu mübarek şehr-i Ramazan, muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. 30 Haziran 2014

su mubarek sehr i ramazan

.

“Şu mübarek şehr-i Ramazan, leyle-i Kadri ihata ettiği için, kendisi de ömür içinde bir

leyle-i Kadirdir ki, muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Dakikası bir gündür. Saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömr-i bâkîdir.”

~

Bediüzzaman Said Nursi (r.a.), Barla Lâhikası

 

Ramazanın güzellikleri… 27 Haziran 2014

ramazani serif

.

“Ramazan-ı Şerifte mü’minler, derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevî sürurlara mazhar oluyorlar. Kalb ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen, onlar masumane gülüyorlar.”

~

Bediüzzaman Said Nursi (k.s), Yirmi Dokuzuncu Mektubat

 

Dünya için din feda olunmaz… 29 Mayıs 2014

dunya-world

.

“Dünya için din feda olunmaz…”

~

Said Nursi(r.a.), Divan-ı Harb-i Örfî, Yaşasın Şeriat-ı Ahmedi

.

“Biz dini de severiz. Dünyayı da yine din için severiz.

Dinsiz dünyada hayır yoktur.”

~

Said Nursi (r.a.), Hutbe-i Şamiye

 

 
%d blogcu bunu beğendi: