Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

Allah kelimesinin anlamı 11 Ocak 2013

ahbinelask.wordpress.com.

Allah kelimesinde dört harf vardır (Arapçada sessiz harfler esas alınır.) :

Bir Elif

İki Lâm

Bir He

Elif alınacak olursa kalanı “Lillâh” okunur: “Hakk için” anlamına gelir.

Birinci lâm da alınacak olursa kalanı “Lehû” okunur: “O’nun için” anlamına gelir.

İkinci lâm da alınacak olursa kalanı “Hû” okunur: “O” anlamına gelir.

 ~

 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 1991, Marifet Y., s. 43

.

Vakt-i Şerif, Cuma, ahir ve akibet hayrola efendim…

Allah bizi insaf, adalet ve itidalden mahrum bırakmasın.

Vesselam, veddua, velmahabbe…

Reklamlar
 

Niyetlerimizi hâlis, adımlarımızı sabit kıl 13 Eylül 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 10:01 PM
Tags: , ,

Ey Kadıü’l-Hacat ve ya Mucib’üd-Daavat! Duâlarımızı makbul, a’malimizi meşkur, ibadetlerimizi mebrur eyle!

Niyetlerimizi hâlis, adımlarımızı sabit kıl! Nefsimizi nüfus-i emarenin yolunda değil,

kulub-u mütmeinnenin yolunda haşret!

Âmin!

Vakt-i Şerif, Cuma, ahir ve akibet hayrola efendim…

 ~

Süleyman Kösmene

 

Ey Rabbim! Bu cahil kuluna rahmet et! 07 Eylül 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 2:18 PM
Tags: , , , , , , ,

Ey Rabbim! Sen beni çağırıyorsun, bense Sen’den yüz çeviriyorum; Sen bana muhabbet ediyorsun ben ise San’a buğz

ve inat ediyorum. Sen kendini bana sevdirmek istiyorsun, ben ise kabul etmiyorum; sanki benim San’a bir

üstünlüğüm vardır; bu nankörlüğüm, lütuf ve kereminden olan rahmet ve ihsanını benden alıkoymuyor.

 Öyleyse cahil kuluna rahmet et; fazl ve ihsanınla bana bağışta bulun; şüphesiz Sen çok bağışlayan ve kerimsin

Âmîn!

Vakt-i Şerif, Cuma, ahir ve akibet hayrola efendim…
 ~

(Şeyh Abbas Kummî’nin “Mefatihu’l-Cinan” kitabından alıntıdır.)

 

Allâh’ım beni karşılıksız affet! 31 Ağustos 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 2:48 PM
Tags: , , , , , ,

Allahumme

.

Allâhümme halakteni meccânen (Allâh’ım beni karşılıksız yarattın)
Allâhümme razakteni meccânen (Allâh’ım beni karşılıksız rızklandırdın)
Allâhümme mağfirli meccânen (Allâh’ım beni karşılıksız affet)

Şâh-ı Nakşıbend Hz.

~

Şâh-ı Nakşıbend (k.s)

Vakt-i Şerif, Cuma, ahir ve akibet hayrola efendim…

 

Allah’ım, bugün beni İyiliklerle, güzelliklerle karşılaştır… 24 Ağustos 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 10:25 AM
Tags: , , , , , ,

Her güne, güzelliğe niyet ederek başlayın.
“Bugün güzel şeyler olacak” diye düşünün;

Bir de güzellik duası yapın:

  “Allah’ım, bugün beni iyiliklerle, güzelliklerle karşılaştır. Karşıma ya iyilik ve güzellik sunacağım

biri çıksın. Ya da bana güzellik sunacak biri ya alayım, ya vereyim.”

Çünkü dilekler dualaşır, dualar gerçekleşir.
Sonra da içinizde birikmiş olan güzellikleri taşıyın evinize, sunun sevdiklerinize…
Biliniz ki verdiklerinizden çok daha fazlasını alıp çıkacaksınız o sabah yuvanızdan.

~

 Vehbi Vakkasoğlu

 ~ ~ ~

Rabbim, beni Seni bilenlerden eyle,
Seni unutan çoklardan uzak eyle,
Rabbim, beni Sana kul olanlardan eyle,
Kuluna kul olanlardan uzak eyle!…

Âmîn!

Vakt-i Şerif, Cuma, ahir ve akibet hayrola efendim…

Senai Demirci

 

Amelimizi rızana yol eyle! 17 Ağustos 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 8:33 PM
Tags: , , , , , ,

.

Ey Rabb-i Rahim’im! Bizi kitabına itaatkâr kıl! Bizi isyankâr kılma! Bizi işlerimizde adaletli kıl! Bizi zalim kılma!

Bizi yürek sahiplerine merhametli kıl! Bizi katı yürekli kılma! Bizi kendine kul eyle! Bizi başkalara kul eyleme!

Amelimizi rızana yol eyle! Kahrına, gazabına yol eyleme! Bizi birr’e, hayra, sevaba nail eyle!

Bizi şerre, kötülüğe, ucba mail eyleme! Bize meleklerinin sesini işittir!

Bize dessasların desiselerini işittirme!

Âmin!

Vakt-i Şerif, Cuma, ahir ve akibet hayrola efendim…

 ~

Süleyman Kösmene

 

Hz. İbrahimin (a.s) duası 22 Mart 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 8:46 PM
Tags: , , , ,

Ey Rabbimiz, ancak sana tevekkül ettik ve sana yöneldik ve ahirette de dönüşümüz ancak sanadır. 

Ey Rabbimiz! Her işimizde sana güvenerek, bizi muvaffakiyete kavuşturman niyazında bulunduk.

Senin razı olduğun şeyleri yapmaya yöneldik. Kabirlerimizden kalkınca,

öldükten sonra dirilince de senin tayin buyuracağın yere gideceğiz.

Akıbetimizi hayreyle ya Rabbi!

~

 Hz. İbrahimin (a.s) duası 

 

 
%d blogcu bunu beğendi: