Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

Bu duaya, sen de; “Amîn!” de! 18 Eylül 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 2:48 PM
Tags: , , ,

“Allah, gönlünü yatıştırsın, huzura kavuştursun!”
duası, hoş bir duadır;
bu duaya, sen de; “Amîn!” de!

 ~

Hz. Mevlana (k.s.)

Reklamlar
 

EY HER DUADA BULUNANA İCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI! 22 Haziran 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 2:03 PM
Tags: , , , , ,

 

Dua edenlere cevap veren Sen, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren Sen,

devrilenleri kaldırıp doğrultan Sen,

çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de Sensin!

Senden ayrı kalışımız ruhumuza renk attırdı;

nefsânîlik ve gaflet, ibadetlerimizin mânâ ve özünü alıp götürdü;

samimiyetsizlik dualarımızın kolunu-kanadını kırdı. Sinelerimiz bomboş, düşüncelerimiz tutarsız,

kalbî ve ruhî hastalıklarımız bizi yere sermek üzere. Var eden Sensin, yok eden de Sen; uzak tutan Sensin,

yaklaştıran da Sen; Sen bizi biz etmeseydin biz bu duyduklarımızı duyamaz

ve bize imanın neş’esini tattırmasaydın şu söylediklerimizi mırıldanamazdık.

Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur

ve benliğimizde Sana karşı yaklaşma heyecanları uyar.

Âmîn!

 

Allah’ım günahlarla bizim aramızı aç! 01 Haziran 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 9:10 PM
Tags: , , , ,

 Allah’ım bizi bize döndür.
Bizi kapında durdur.
Allahım bizi, senin için sende ve seninle eyle.
Bizi sana hizmetle bahtiyar eyle.
Almamız da vermemiz de senin için olsun.
İçimizi senden başkasının sevgisine mekan olmaktan temizle, nehyettiğin yerleri bize gösterme.

Emrettiğin yerlerde bizi, bize kaybettirme.
Zahirimizi (dışımızı) sana masiyetten (günah işlemekten), batınımızı (içimizi) da şirkten koru.
Bizi nefislerimizin elinden al, kurtar sana ulaştır.
Bütün fiil ve hareketlerimiz yalnız senin için olsun.
Yalnız sana güvenelim, sana dayanalım.
Senden başkasına asla güvenmiyelim, dayanmayalım.
Senden gafil olma bedbahtlığından bizi uyandır.
Bizi, sana taat, ibâdet, ve münacat elbiseleri ile giydir.
Kalblerimize ve özlerimize sana yakınlık zevkini tattır.
Nasıl ki gök ile yer arasını ayırdı isen, günahlarla bizim aramızı da aynen öylece ayır.
Bizi günahlardan uzak tut.
Nasıl ki gözün siyahı ile beyazının arasını biri birine yakın etti isen,

aynen onun gibi, bizi de sana kulluğa, sana taate yakin et.
 Günahlarla bizim aramızı aç.

Tıpkı, sana masiyet bahsinde, Yûsuf aleyhisselâm ile Züleyha’nın arasını açtığın gibi.
Allahım! Bizi gaflet uykusundan uyandır.
Bizim kimimizi, kimimizden faydalandır.
Bizi yalnız kendinle meşgul eyle.
Taki nefislerimiz islah olsun. Nefislerimize sana gelen yolu göster.
Ömrümüzün kalan kısmını, senin yolunda meşguliyetle geçirelim!

~

Abdülkâdir Geylânî

 

Affet bizi, ey Rabb`imiz! 25 Mayıs 2012

Allah`tan başka ilâh yok. Hayy`dır O, sürekli diridir; Kayyûm`dur O, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır O`na ne kendinden geçme ne de uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O`nun dur. O`nun huzurunda, bizzat O`nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir! O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!… İnsanlar O`nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiç bir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O`nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O`na hiç de zor gelmez. Aliy`dir O, yüceliği sınırsızdır; Azîm`dir O, büyüklüğü sınırsızdır. (Bakara Suresi 255. ayet)  

“Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey Rabb`imiz. Dönüş yalnız sanadır. “ (Bakara Suresi 285. ayet)

 

Kur`an`daki dualar 18 Mayıs 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir...,Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan — Ah Binel Ask @ 2:19 PM
Tags: , , , ,

(Necm Suresi 42. ayet) Hiç kuşkusuz, son varış Rabbinedir.

(Necm Suresi 43. ayet) Hiç kuşkusuz, güldüren de O`dur, ağlatan da…

(Necm Suresi 44. ayet) Hiç kuşkusuz, öldüren de O`dur, dirilten de…

(Necm Suresi 45. ayet) Hiç kuşkusuz, iki çifti, erkeği ve dişiyi yaratan O`dur;

(Necm Suresi 47. ayet) Hiç kuşkusuz, o ikinci oluşum da O`nun işidir.

(Necm Suresi 48. ayet) Hiç kuşkusuz, zenginlik veren de O`dur, nimete boğan da…

(Necm Suresi 49. ayet) Hiç kuşkusuz, Şi`ra yıldızının/şuurlanmanın Rabbi de O`dur.

(Neml Suresi 8. ayet) Ve âlemlerin Rabbi olan Allah, bütün eksiklik ve iğretiliklerden arınmıştır. “

(Neml Suresi 19. ayet) “Rabbim, bana ve ebeveynime lütfettiğin nimetine şükretmeme,

hoşnut olacağın hayırlı ve barışçıl bir iş yapmama imkân ver.

Ve rahmetinle beni iyilik ve barışı seven kullarının arasına sok. “

Amin… 

 

Peygamberimizin (a.s.m.)’ın temiz ve pak dilinden dualar. 11 Mayıs 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 4:07 PM
Tags: , , , , , , ,

“Allah’ım! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver; bizi cehennem azabından muhafaza buyur.

(Buhari, 7/163, Müslim, 4/2070)

Allah’ım! Cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım,

kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım,

zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.

Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah’ım!

Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah’ım!

Allah’ım! Doğu ile Batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç.

Allah’ım! Tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan Sana sığınırım. (Buhari, 7/161; Müslim, 4/2078)

 

Dua, hayatın adıdır aslında… 04 Mayıs 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 4:44 PM
Tags: , , , ,

Dua, sığınaktır…
 Dua, sevgimizi tazeleyiş, ruhumuzu ve asli vatanımızı hissediştir…
 Dua, fukaranın besinidir, gariplerin yol arkadaşıdır. Ezeli Sevgiliye giden yolun adıdır.
 Dua, güçsüz bir kalbin desteğidir. Ölü kapleri dirilten,hasta ruhları tedavi eden,

nefsi günahlardan temizleyen, esrarlı bir halin işaretidir dua..
Dua, sözlerin en güzelidir.
 Sesten değil, kalpten, sevgiden ve nurdan yapılanıdır.
Duayla kurtulmayacak tek bir kalp bile yoktur.
Dua, hayatın adıdır aslında.
 Bu yüzden duayı sevgilerimize, dostluklarımıza, kardeşliğimize, aşklarımıza almalıyız…

İsmail Acarkan

 

 
%d blogcu bunu beğendi: