Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

Bu cismim ateş-i aşkınla yansun Yâ Resûlallah . . . 05 Haziran 2012

Bu cismim ateş-i aşkınla yansun Yâ Resûlallah,
Dü çeşmim hâb-ı gafletten uyansun Yâ Resûlallah,

Gidüp boynumda zincirimle ben ol Ravza-i Pâke
Görenler hep beni divane sansun Yâ Resûlallah,

O rütbe ağlayam çöllerde feryad eyleyem ben kim
Sirişk-i dîdem al kana boyansun Yâ Resûlallah,

Şu kâfir nefs elinden bu dil-i bî-çareyi kurtar,
Yeter cürm ü fısk u kabahatdan usansun Yâ Resûlallah,

Kulun Leylâ’yı mahşer ehline Sen eyleme rüsvây,
 Günahından bu dünyada utansın Yâ Resûlallah

Leylâ Hanım

Reklamlar
 

Aşk-ı ilahi ♥ 08 Şubat 2012

Filed under: Aşk-ı İlahi — Ah Binel Ask @ 6:34 PM
Tags: , , , ,

ahbinelask.wordpress.com

.

Bir kalpte Allahü teâlâya olan aşk ateşi yok ise, o kalp ölü bir leş eti gibidir.

 Ama aşk ateşi varsa, o kalp, zât-ı ilahînin ve nîmetlerinin aynası hâline gelir.

Behâeddîn Zekeriyyâ  (Hindistanlı Velî)

 

 
%d blogcu bunu beğendi: