Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

İstikbal, yalnız ve yalnız İslâmiyetin olacak… 14 Ocak 2015

istikbal yalniz islamin olacak

en gur sada islamin olacak

.

 “Gecelerimiz çok karardı; ve çok kararan gecelerin sabahları pek yakın olur…”

~

Bediüzzaman Said Nursi (r.a.),

Tarihçe-i Hayat

Reklamlar
 

İnsan bir ebed yolcusudur… 29 Kasım 2014

Filed under: Risale-i Nur'dan İnciler... — Ah Binel Ask @ 10:21 AM
Tags: , , ,

yolcu

.

“İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levâzımatı, Malikü’l-Mülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı, cehlinden dolayı tamamen bu hayat-ı faniyeye sarf
ediyor. Halbuki, o levâzımattan lâakal onda biri dünyevî hayata, dokuzu hayat-ı bakiyeye sarf etmek gerektir. Acaba birkaç memleketi gezmek için hükümetten yirmi dört lira harcırah alan bir memur, ilk dahil olduğu memlekette yirmi üç lirayı sarf ederse, öteki yerlerde ne yapacaktır? Hükümete ne cevap verecektir? Böyle yapan kendisine akıllı diyebilir mi? Binaenaleyh, Cenab-ı Hak her iki hayat levazımatını elde etmek için yirmi dört saatlik bir vakit vermiştir. Çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle, yirmi üç saat kısa ve fani olan dünya hayatına, hiç olmazsa bir saati de beş namaza ve baki ve sonsuz uhrevi hayata sarf etmek lazımdır ki, dünyada paşa, ahirette geda olmasın.”

~

Bediüzzaman Said Nursî, Mesnevi-i Nuriye

 

Duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi ? 16 Ağustos 2014

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 7:36 PM
Tags: , , ,

dua bir ibadettir

.

“Dua bir ibadettir.

Abd, kendi aczini ve fakrını dua ile ilan eder.”

~

Mektubat | Yirmi Dördüncü Mektup

 

Beddua değil dua lazım… 09 Ağustos 2014

beddua degil duaya davet

“Beddua değil duaya, tarafgirliğe değil kardeşliğe, husumete değil muhabbete, inada değil sulha, yıkmaya değil yapmaya ihtiyacımız var.” 

~

Mehmed Paksu

 

Şu mübarek şehr-i Ramazan, muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. 30 Haziran 2014

su mubarek sehr i ramazan

.

“Şu mübarek şehr-i Ramazan, leyle-i Kadri ihata ettiği için, kendisi de ömür içinde bir

leyle-i Kadirdir ki, muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Dakikası bir gündür. Saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömr-i bâkîdir.”

~

Bediüzzaman Said Nursi (r.a.), Barla Lâhikası

 

Dünya için din feda olunmaz… 29 Mayıs 2014

dunya-world

.

“Dünya için din feda olunmaz…”

~

Said Nursi(r.a.), Divan-ı Harb-i Örfî, Yaşasın Şeriat-ı Ahmedi

.

“Biz dini de severiz. Dünyayı da yine din için severiz.

Dinsiz dünyada hayır yoktur.”

~

Said Nursi (r.a.), Hutbe-i Şamiye

 

İnsanın en birinci üstadı ve muallimi, onun vâlidesidir… 11 Mayıs 2014

insanin en birinci ustadi onun validesidir

.

“…İnsanın en birinci üstadı ve en te’sirli muallimi, onun vâlidesidir.”

~

Bediüzzaman Said Nursi, Lema’lar

 

 
%d blogcu bunu beğendi: