Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

Ey Allah’ın kulları… Kardeş olun… 27 Eylül 2015

Filed under: Bir Hadis-i Şerif — Ah Binel Ask @ 7:42 PM
Tags: , ,

kardes olun

.

“Birbirinize sırt çevirmeyiniz, birbirinize kin tutmayınız, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.”

~

(Buhari, Edeb, 57.)

Reklamlar
 

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez… 17 Ağustos 2013

Filed under: Bir Hadis-i Şerif — Ah Binel Ask @ 6:19 PM
Tags: , ,

musluman muslumanin kardesidir

.

“Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mü’min) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(nkusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n bir kusurunu) örter.”

~

(Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.)

 

Utanmadıktan sonra dilediğini yap… 19 Mayıs 2013

Filed under: Altın Nefesler,Edebi İktibaslar — Ah Binel Ask @ 9:30 PM
Tags: , , ,

Utanmadiktan sonra diledigini yap.

.

Üstteki büyük yazı:

“Utanmadıktan sonra dilediğini yap.”

(Peygamber Efendimiz (a.s.m.) hadis-i şerifi. Temel hadis koleksiyonlarından Buhari’nin Sahih’i ve Ebu Davud’un Sünen’inde geçer.)

 .

Alttaki Osmanlıca dörtlük Usulî’ye (Şair ö. 1534) aittir:

.

Ger hayâ yoğise sende her ne kim dilersen et

Bir kişide kim hayâ olmaya îmân olmaya

Halktan eyle hayâ, Hak’tan utan ey ehl-i din

Ger dilersen dîninin bünyâdı vîran olmaya.

 .

(Hat: Prof. Dr. Ali Alparslan)

 

Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah memnun olur! 22 Aralık 2012

Filed under: Bir Hadis-i Şerif — Ah Binel Ask @ 7:12 PM
Tags: , ,

ahbinelask.wordpress.com

.

Enes b. Mâlik el-Ensarî (radiyAllahu anh) demiştir ki: Rasûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

.

“Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah’ın memnun olması, sizden
birinin ıssız çölde kaybettiği devesini birden karşısında gördüğü andaki sevincinden çok daha fazladır.”

~

(Buhari, Deavât 4)

 

Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin… 06 Eylül 2012

Filed under: Bir Hadis-i Şerif — Ah Binel Ask @ 11:27 AM
Tags: , , ,

Ebu Musa el-Eşari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin ve işlerde uyğunluk gösterin!’

buyurdu.”

~

(Buhari 13/6089, Müslim 1732/6)

 

Namazı zamanında kılmanın değerini bile bilsek keşke… 24 Ağustos 2012

Filed under: Bir Hadis-i Şerif — Ah Binel Ask @ 2:05 PM
Tags: , , , , , , , ,

“İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta yer almanın sevabını bilselerdi, ön safta durabilmek için kura

çekmekten başka yol bulamazlardı. Namazı ilk vaktinde kılmanın sevabını bilselerdi bunun için

yarışırlardı. Yatsı namazı ile sabah namazının faziletini bilselerdi, emekleyerek de olsa

bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.”

~

(Müslim, Salât, 129; Buhârî, Ezan, 9, 32)

~ ~ ~ 

“Erkeklerin en çok sevap kazanacağı saf ilk saf, en az sevap kazanacakları saf son saftır.

 Kadınların en çok sevap kazanacağı saf son saf, en az sevap kazanacakları saf ise ön saftır.”

~

(Müslim, Salât 132. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 97; Tirmizî, Mevâkît 52;

Nesâî, İmâmet 32; İbni Mâce, İkâmet 52)

 

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)’in temiz ve pak dilinden dualar: 10 Temmuz 2012

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)’in temiz ve pak dilinden dualar: 

 ~

Allah’ım!

 Bize dünyada da ahirette de iyilik ver; bizi cehennem azabından muhafaza buyur. (Buhari, 7/163, Müslim, 4/2070)

 

Allah’ım!

 Cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım, kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım, zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.

 Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah’ım! Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah’ım!

 

Allah’ım!

 Doğu ile Batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç.

 Allah’ım! Tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan Sana sığınırım. (Buhari, 7/161; Müslim, 4/2078)

 

Allah’ım!

 Belânın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten Sana sığınırım. (Buhari, 7/155; Müslim, 4/2080; Resulullah (sav) bu lâfızlarla sığınırdı) 

 Allah’ım! Dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, hayatım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün serlerden uzak kıl. (Müslim, 4/2087)

 

Allah’ım!

 Bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah’ım! Senden hidayet ve istikamet isterim. (Müslim 4/2090)

 

Allah’ım!

 Verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve Seni gazaplandıran her şeyden Sana sığınırım. (Müslim, 4/2097)

 

Allah’ım!

 işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. (Müslim, 4/2085)

 

Allah’ım!

 Senin rahmetini umarım, beni göz kirpimi bir an ve nefsimle baş başa bırakma, bütün işlerimi salih kıl, senden başka ilâh yoktur. (Ebu Davud 4/324- Ahmed b. Hanbel 5/42)

 

Allah’ım! 

Ben senin kulunum, babam ve annem de senin kullarındır.

 Benim perçemim senin elinde, benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm âdildir. Zâtını isimlendirdiğin o Sana has bütün isimlerle Senden isterim; kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle Senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, Zât’ın için seçtiğin bütün isimlerle Sana yalvarırım.

 Kur’an’ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. (Ahmed bin Hanbel 1/391, 452; Hâkim, 1/509)

 

Ey kalblere tasarruf eden Allah’ım! Kalblerimizi Sana itaat etmeye yönelt. (Müslim; 4/2045)

 

Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl-(Tirmizi, 5/238; Ahmed b. Hanbel, 4/182; Hâkim, 1/525, 528 Ümmü Seleme’nin (r.a.) rivayetine göre, Resulullah’ın (s.a.v.) en fazla yaptığı dua budur).

 

Allah’ım!

 Senin Nebin Muhammed’in (s.a.v.) Senden istediği hayırdan ben de isterim. Nebin Muhammed’in (s.a.v.) istiaze ettiği serden Sana sığınırız.

 Yardım istenecek Sen’sin, dilekler Sana sunulur. Allah’dan (c.c.) başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. (Tirmizi, 5/537; İbnMace, 2/1264)

 

Allah’ım!

 Kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden Sana sığınırım. (Ebu Davud, 2/92; Tirmizi 5/523; Ne-sei: 8/271)

 

Allah’ım!

 Şüphesiz ki Sen affedensin, Kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. (Tirmizi, 5/534, bkz: Sahihu Tirmizi, 3/170)

 

Allah’ım!

 Hatalarımı, bilgisizliğimi, isimdeki taşkınlığımı ve Senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla.

 

Allah’ım!

 Şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, bende mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. (Buhari, Maal Feth: U/196)

 

Allah’ım!

 Beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. (Müslim, 4/2073; 2078)

 ~

Selim Gündüzalp

 

 
%d blogcu bunu beğendi: