Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

Dünyanın lezzetleri cennet olsa bile cehennemdir… 25 Ekim 2014

insan ziyan icindedir

.

İ’lem Eyyühel-Aziz!
Dünyanın lezzetleri, zevkleri ve zînetleri, Hâlıkımızı, Mâlikimizi ve Mevlâmızı bilmediğimiz takdirde cennet olsa bile cehennemdir.

~

Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursi

Reklamlar
 

Ey kafirler yenileceksiniz, inşaallah! 20 Ağustos 2013

Filed under: Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan — Ah Binel Ask @ 8:15 PM
Tags: , ,

ey kafiler maglub olacaksiniz

.

Ey Resûlüm!

O inkâr edenlere de ki: “Yakında mağlûb olacaksınız ve toplanarak Cehenneme sevk edileceksiniz! Ki (o,) ne kötü bir yataktır!

~

Al-i İmran 3/12

 

Ramazan ayının özellikleri 11 Temmuz 2013

ramazan

.

“Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurularak bağlanır.

 Cehennemin kapıları kapatılır, hiçbir kapısı açılmaz.

 Cennet kapıları ise sonuna kadar açılır, hiçbirisi kapalı tutulmaz.

 Her Müslümanın kalbinde hissettiği bir ses yükselir:

 “Ey iyiliklere istekli olanlar, hayra yönelin!

 Ey kötülüğe arzu duyanlar, kendinizi tutun!”

 Allah’ın bu gece Cehennemden kurtardığı pek çok kimseler olacaktır.

 Bu hal Ramazan’ın bütün gecelerinde tekrarlanır.”

 ~

 (Buhari, Savm: 5; Bed’ü’l-Halk: 11; Müslim, Sıyâm: 2; Nesâi, Sıyam: 5)

.

Ramazan ve orucla ilgili tüm sorularınıza cevap bu adreste: http://ramazan.sorularlaislamiyet.com/icerik/oruc-ile-ilgili-sik-sorulan-sorular 

 

İlahi, beni cemalinden mahrum etme! 11 Şubat 2013

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 4:48 PM
Tags: , , , ,

ahbinelask.wordpress.com

.

İlahi, eğer cehennemden korkarak sana kulluk ve ibadet ediyorsam, beni cehenneme koy; Eğer cennet ümidi ile sana kulluk ve ibadet ediyorsam cenneti bana haram kıl. Eğer sana sırf senden dolayı kulluk ve ibadet ediyorsam beni cemalinden mahrum etme!

 ~

Hz. Rabia-tül Adeviyye (r.a.)

 

Aşıklara cennet, cehennem, hepsi bir . . . 15 Temmuz 2012

Filed under: Aşk bu olsa gerek — Ah Binel Ask @ 5:33 PM
Tags: , , , ,

 

.

Gören göze güzel, çirkin hepsi bir;
Aşıklara cennet, cehennem, hepsi bir;
Ermiş ha çul giymiş, ha atlas;
Yün yastık, taş yastık,
 seven başa hepsi bir!..

Ömer Hayyam

 

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)’in temiz ve pak dilinden dualar: 10 Temmuz 2012

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)’in temiz ve pak dilinden dualar: 

 ~

Allah’ım!

 Bize dünyada da ahirette de iyilik ver; bizi cehennem azabından muhafaza buyur. (Buhari, 7/163, Müslim, 4/2070)

 

Allah’ım!

 Cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım, kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım, zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.

 Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah’ım! Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah’ım!

 

Allah’ım!

 Doğu ile Batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç.

 Allah’ım! Tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan Sana sığınırım. (Buhari, 7/161; Müslim, 4/2078)

 

Allah’ım!

 Belânın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten Sana sığınırım. (Buhari, 7/155; Müslim, 4/2080; Resulullah (sav) bu lâfızlarla sığınırdı) 

 Allah’ım! Dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, hayatım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün serlerden uzak kıl. (Müslim, 4/2087)

 

Allah’ım!

 Bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah’ım! Senden hidayet ve istikamet isterim. (Müslim 4/2090)

 

Allah’ım!

 Verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve Seni gazaplandıran her şeyden Sana sığınırım. (Müslim, 4/2097)

 

Allah’ım!

 işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. (Müslim, 4/2085)

 

Allah’ım!

 Senin rahmetini umarım, beni göz kirpimi bir an ve nefsimle baş başa bırakma, bütün işlerimi salih kıl, senden başka ilâh yoktur. (Ebu Davud 4/324- Ahmed b. Hanbel 5/42)

 

Allah’ım! 

Ben senin kulunum, babam ve annem de senin kullarındır.

 Benim perçemim senin elinde, benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm âdildir. Zâtını isimlendirdiğin o Sana has bütün isimlerle Senden isterim; kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle Senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, Zât’ın için seçtiğin bütün isimlerle Sana yalvarırım.

 Kur’an’ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. (Ahmed bin Hanbel 1/391, 452; Hâkim, 1/509)

 

Ey kalblere tasarruf eden Allah’ım! Kalblerimizi Sana itaat etmeye yönelt. (Müslim; 4/2045)

 

Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl-(Tirmizi, 5/238; Ahmed b. Hanbel, 4/182; Hâkim, 1/525, 528 Ümmü Seleme’nin (r.a.) rivayetine göre, Resulullah’ın (s.a.v.) en fazla yaptığı dua budur).

 

Allah’ım!

 Senin Nebin Muhammed’in (s.a.v.) Senden istediği hayırdan ben de isterim. Nebin Muhammed’in (s.a.v.) istiaze ettiği serden Sana sığınırız.

 Yardım istenecek Sen’sin, dilekler Sana sunulur. Allah’dan (c.c.) başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. (Tirmizi, 5/537; İbnMace, 2/1264)

 

Allah’ım!

 Kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden Sana sığınırım. (Ebu Davud, 2/92; Tirmizi 5/523; Ne-sei: 8/271)

 

Allah’ım!

 Şüphesiz ki Sen affedensin, Kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. (Tirmizi, 5/534, bkz: Sahihu Tirmizi, 3/170)

 

Allah’ım!

 Hatalarımı, bilgisizliğimi, isimdeki taşkınlığımı ve Senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla.

 

Allah’ım!

 Şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, bende mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. (Buhari, Maal Feth: U/196)

 

Allah’ım!

 Beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. (Müslim, 4/2073; 2078)

 ~

Selim Gündüzalp

 

Peygamberimizin (a.s.m.)’ın temiz ve pak dilinden dualar. 11 Mayıs 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 4:07 PM
Tags: , , , , , , ,

“Allah’ım! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver; bizi cehennem azabından muhafaza buyur.

(Buhari, 7/163, Müslim, 4/2070)

Allah’ım! Cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım,

kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım,

zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.

Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah’ım!

Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah’ım!

Allah’ım! Doğu ile Batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç.

Allah’ım! Tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan Sana sığınırım. (Buhari, 7/161; Müslim, 4/2078)

 

 
%d blogcu bunu beğendi: