Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

Gemi için su neyse mümin için de dünya odur. 13 Eylül 2013

gemi ve su

.

Geminin yüzmesi için suya ihtiyaç vardır  ama su geminin içine girerse onu batırır. 

Gemi için su neyse mümin için de dünya odur. 

~

Mustafa İslamoğlu

Reklamlar
 

Beni dünyaya çağırma; ona geldim fenâ gördüm… 24 Kasım 2012

Filed under: Risale-i Nur'dan İnciler... — Ah Binel Ask @ 11:15 PM
Tags: , , , , , , ,

 

dunya-world

.

Beni dünyaya çağırma; ona geldim fenâ gördüm.
Demâ gaflet hicab oldu; ve nur-u Hak nihân gördüm.
Bütün eşyâ-i mevcudât; birer fânî muzır gördüm.
Vücud desen, onu giydim; ah! Ademdi, çok belâ gördüm.
Hayat desen, onu tattım; azab ender azab gördüm.
Akıl ayn-ı ikâb oldu; bekâyı bir belâ gördüm.
Ömür ayn-ı hevâ oldu; kemâl ayn-ı hebâ gördüm.
Amel ayn-ı riyâ oldu; emel ayn-ı elem gördüm.
Visâl nefs-i zevâl oldu; devâyı ayn-ı dâ’ gördüm.
Bu envâr, zulümât oldu; bu ahbabı yetim gördüm.
Bu savtlar, na’y-i mevt oldu; bu ahyâyı mevât gördüm.
Ulûm evhâma kalboldu; hikemde bin sekam gördüm.
Lezzet ayn-ı elem oldu; vücudda bin adem gördüm.
Habîb desen onu buldum; ah! Firâkta çok elem gördüm.
Demâ gaflet zevâl buldu; ve nur-u Hak ayân gördüm.
Vücud bürhan-ı Zât oldu; hayat mir’at-ı Haktır, gör.
Akıl miftâh-ı kenz oldu; fenâ bâb-ı bekâdır, gör.
Kemâlin lem’ası söndü; fakat, Şems-i Cemâl var, gör.
Zevâl ayn-ı visâl oldu; elem ayn-ı lezzettir, gör.
Ömür nefs-i amel oldu; ebed ayn-ı ömürdür, gör.
Zalâm zarf-ı ziyâ oldu; bu mevtte hak hayat var, gör.
Bütün eşya enîs oldu; bütün asvât zikirdir, gör.
Bütün zerrât-ı mevcudât, birer zâkir müsebbih, gör.
Fakrı kenz-i gınâ buldum; aczde tam kuvvet var, gör.
Eğer Allah’ı buldunsa, bütün eşya senindir, gör.
Eğer Mâlik-i Mülke memlûk isen, Onun mülkü senindir, gör.
Eğer hodbîn ve kendi nefsine mâlik isen, bilâaddin belâdır, gör.
Bilâhaddin azabdır tat; belâ gayet ağırdır, gör.
Eğer hakiki abd-i Hudâbîn isen, hududsuz bir safâdır, gör.
Hesabsız bir sevap var tat; nihayetsiz saadet gör.

~

Bediüzzaman Said Nursi (rh.a.)

Sözler, On Yedinci Söz, Birinci Levha

 

Dünyanın bir yahudi sorunu vardır… 19 Kasım 2012

Filed under: Aforizmalar - Nurâni Nakışlar - Özlü Sözler — Ah Binel Ask @ 6:29 PM
Tags: , ,

.

Bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir. Yahudi felsefesi kötülüğe asli bir hüviyet katar.

Dünyanın bir yahudi sorunu vardır. Bu sorunu çözmedikçe dünyaya rahat yok.

 ~

Mustafa İslamoğlu

 

Dünya toprağına ekiliyoruz… 06 Ekim 2012

Filed under: Aforizmalar - Nurâni Nakışlar - Özlü Sözler — Ah Binel Ask @ 11:17 AM
Tags: ,

Dünya toprağına ekiliyoruz.
Çekirdeğimizden çıkacak ağacı niyetlerimiz belirleyecek…

 ~ 

Muhammed Bozdağ

 

Kalp Kardeşim Olur Musun? 06 Nisan 2012

Filed under: Edebi İktibaslar — Ah Binel Ask @ 2:19 PM
Tags: , , ,


Dünya ne kadar da değişiyor değil mi? İnsanların sımsıkı bir birine sarıldığı, paylaştığı, yardımlaştığı
o sevecen dünya gitmiş de yerine; savaşın, kavganın, çıkarın olduğu bir dünya gelmiş.
Birçok kişinin anlamını bile bilmediği, birçok kişinin de adını dahi unuttuğu bir değerin sahibiyiz biz.

KALP KARDEŞLİĞİ…

Aynı anadan, aynı babadan doğma değil, kan bağıyla değil, can bağıyla olan kardeşlik bu…
O hastayken senin canın yanar, o aç kaldığında boğazından bir lokma geçmez,
o yanında değilken hasretinden oturup ağladığın bir kardeşlik bağı bu… Ne yazık ki birçoğumuzun unuttuğu ve birçoğumuzun dahi adını bilmediği bir kardeşlik…
Kalp kardeşim olur musun?
Uzaklardan sarılır mısın bana? Ben hastayken senin de başın ağrır mı? Canın sıkıldığı zaman sesimi duymak ister misin? Dertlerini, sorunlarını paylaşır mısın benimle? Kardeşini kaybetmemek için karşına alır mısın herkesi, her şeyi?

Söyle kalp kardeşim olur musun?

 

“Din”lenelim… 14 Mart 2012

Allah’ım, dedim, içimizi de dışımızı da “Din”lendir.

Bize İslâm’ın hakîkatini idrâk ettir.

Dinlenmeyi öğrenmeyen, kabirde nasıl dinlensin?

Ey insan! Vaktin azaldı, çalışıp “Din”lenmelisin..!

~

Neslihan Nur Türk

 

İnsan aşkı anlayınca ilahi aşkla tutuşur… 28 Şubat 2012

Filed under: Aforizmalar - Nurâni Nakışlar - Özlü Sözler — Ah Binel Ask @ 11:28 PM
Tags: , , ,

 

Mevlânâ der ki: “Beşeri aşk tahta kılıç gibidir. İlahi aşk demirden kılıçtır. 

Çocuk tahta kılıçla oynaya oynaya kemale erer,

demir kılıcı eline almaya layık olur.

İnsan beşeri aşkla uğraşır durur,

aşkı anlayınca ilahi aşkla tutuşur.”

 

 
%d blogcu bunu beğendi: