Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

Biz hakiki müslümanarız… 03 Mayıs 2014

Filed under: Bediüzzaman Said Nursi hz. — Ah Binel Ask @ 4:11 PM
Tags: , , ,

hakiki muslumanlar

.

“Bir ki hakiki Müslümanız, aldanırız, fakat aldatmayız.

Bir hayat için, yalana tenezzül etmeyiz.”

~

Bediüzzaman Said Nursi (r.a.)

Reklamlar
 

Seni hakkıyla idrak etmeyi bize nasip et Ya Rabb ! 30 Ocak 2013

ahbinelask.wordpress.com

.

İnsanın doğumuyla onun süt ihtiyacını düşünen Allah
onun ebedi hayatını nasıl düşünmeden durur?

 ~ 

Mustafa İslamoğlu

 

Hayata dört elle sarılmam için sana da ihtiyacım var!.. 12 Ocak 2013

Filed under: Aşk bu olsa gerek — Ah Binel Ask @ 1:56 PM
Tags: , ,

ahbinelask.wordpress.com

.

Benim sadece iki elim var,

 hayata dört elle sarılmam için sana da ihtiyacım var!..

 ~

 M. Menteş

 

Müslüman’ım demek başka, Müslümanca yaşamak başkadır!.. 03 Ocak 2013

ahbinelask.wordpress.com

.

Bir gün yanıma bir genç geldi. Dedi ki: “Ağabey, biliyorsun askerliğimi yaptım ve bir işe girdim. Ben istedim ki hayatımı bir gayeye vereyim, onun peşinde koşayım. 

Onun için üzülüp onun için sevineyim. Bu sebeple yerli yabancı pek çok kitap okudum. Gazeteleri takip ettim. Siyasetle uğraştım. Yine de aradığımı bulamadım. Şimdi elimde olmayan sebeplerle sinirleniyorum, yakınlarıma zarar veriyorum. Hatta bazen uyku hapı cinsinden müsekkinler alıp komaya girmişçesine yatıyorum.”

Ona dedim ki: “Anladığım kadarıyla kendini bir gayeye verememişsin; çalışmaların da boşa gitmiş gibi… Nasıl bir gaye aradığını da bilmiyorum amma Müslüman’ın esas gayesi Allah rızasını kazanmaya çalışmaktır. En büyük gaye budur. Bu gaye yeryüzündeki bütün insanlara yeter; her insanı tek tek meşgul eder.

İnsan, hayatını meydana getiren unsurlarda Allah’ın emirlerini ve yasaklarını aramalıdır, o emirlere en iyi şekilde uymaya çalışmalıdır. Bunları yaparken cemiyete de tamamen yabancı düşmemelidir. Bugünün insanı yorulmadan maddi manevi kazanç sağlamaya çalışıyor. Halbuki bir gaye uğrunda terlemek, yorulmak hatta bazı hususlarda çile çekmek hayatın esasıdır; böylece insan hayatın tadını çıkarır.”

O genç ile sohbet ederken aklıma bir ihtiyarla yaptığımız sohbet geldi. Romatizmalarından, vücut ağrılarından, geleceğe güveni olmadığından bahsetmişti. “İlaçlarla fazla meşgul olma. İnsanı gençleştirecek bir ilaç keşfedilmedi. Şayet dinç kalmak, hayattan lezzet almak istiyorsan vücudun tahammül etmese bile yine de çalışmak zorundasın.” dedim.

İnsanlar, rahatlıktan rahatsız olmaya başladı. Şimdi suni dertler peşinde koşulmaya başlandı. Rahatlık zannettikleri o hayat kendileri için hastalık oldu.

Sandalye bulan, haline şükretmeyip koltuk takımı alamadığı için gözyaşı döküyor. Bir de iman zayıflığından dolayı istikbal endişesi belirmiş, herkes halinden şikayetçi. Şunu unutmamak lazımdır ki, suni dertlerle dertlenene, tabii dertler gelmeye başlar.

Barla Lahikası’nda, Bediüzzaman Hazretleri bir doktora yazdığı mektupta diyor ki: “Mevcudat içinde en kıymettar hayattır; ve vazifeler içinde en kıymettar, hayata hizmettir; hidemat-ı hayatiye içinde en kıymettarı hayat-ı faniyenin hayat-ı bakiyeye inkılap etmesi için sa’y etmektir.”

Allah rızası için yaşanan bir ömür, hizmetin ta kendisidir. Ahirete, bir ömrün hesabını vermeye gidiyoruz, öyleyse kendimizi şimdiden hesaba çekelim… Çünkü çok zaman isimler ve sıfatlar insanı kurtarmaz. Önemli olan ameller ve hareketlerdir.

Yani…

Müslüman’ım demek başka, Müslümanca yaşamak başkadır!..

~

Hekimoğlu İsmail

 

Yaşadığın hayatın neresinde hayır arıyorsun..? 05 Kasım 2012

Filed under: Aforizmalar - Nurâni Nakışlar - Özlü Sözler — Ah Binel Ask @ 6:32 PM
Tags: , , ,

“Allah’tan korkuyor musun? Evet… 

Namaz kılıyor musun? Hayır…

Peki yaşadığın hayatın neresinde hayır arıyorsun..?”

 ~

Hz. Ömer (r.a)

 

Hayat Namazı… 04 Eylül 2012

Filed under: Hayatın İçinden — Ah Binel Ask @ 10:49 PM
Tags: , , ,

Hayat Namazı…

Namazın/salatın kaç vakit olduğu önemli bir konudur, ama en az onun kadar önemli bir konu da “hayat namazı/salatı”dır. Çünkü hayat namazı bizim kıldığımız mekanik namazdan daha köklü daha genel bir kavramdır.“hayat namazı/salatı” beş vakitten ibaret değildir; O, bir ömrün bütün vakitlerinde üzerimize farzdır.

“Şu bir gerçek ki, Allah ve melekleri, o Peygamber’e salat ederler.(destek verirler/onun şanını yüceltirler.) Ey inananlar! Siz de ona salat edin(destek olun/onun şanını yüceltin) ve ona içtenlikle selam verin.” (Ahzab, 33/56)

Allah, namaz kılmadığına göre salat sözcüğünü nasıl anlamalıyız. Salat/namaz, destek manasındadır. Allah ve melekleri peygamberi desteklemektedir. Bir ayette bu durum şu şekilde ifade edilmektedir:

“..O (Allah) ki, yardımıyle seni ve mü’minleri destekledi.” (Enfal, 8/62)

ve Allah, biz müminlerin de Peygambere (a.s.m) destek vermemizi emretmektedir.

Bugün peygamber aramızda olmadığına göre, Kur’an ayetlerinin de her çağdaki ve her iklimdeki(yerdeki) insanlara hitap ettiğine göre bu ayetlerden nasıl bir hikmet çıkaracağız. Yani peygambere (a.s.m) nasıl destek çıkacağız?

Nur suresi 41. ayette

“…her biri cidden salâtını ve tesbihini bilmiş…” (Nur, 24/41)

diyerek, bütün kainatın Halık-ı Zülcelali tesbih ettiğini ve o Halık-ı Zülcelal’in fıtratlarına/yaratılışlarına uygun olarak yüklediği programa göre hareket ettiğini görmekteyiz. Güneş hiçbir zaman doğmamazlık etmez, ağaç hiçbir zaman meyve vermemezlik etmez, keza emrimize verilen bütün canlı ve cansız varlıklar müthiş bir denge içinde, bir makinanın dişlileri gibi çalışır. Hakikatten her biri kendi tesbihini ve salatını bilmiştir.

Bizim de namaz/salat/tesbihimiz H.z Peygamber (a.s.m) gibi “İkra” (oku) emriyle başlayıp “Müzzemmil” suresiyle yüklenip(hazır hale gelip) “Müddessir” suresiyle uyarma/tebliğ etme misyonunu yerine getirerek, ona salat ve selam etmektir/onu desteklemektir. Çünkü Muhammed Nebi (a.s.m.) bizim için peygamberlik gül bahçesinin en nadide çiçeğidir. Diğer resullerden (elçi) sonra başka resuller gelmiş ve böylece risalet ve nübüvvet devam etmiştir. Ey Sevgili’den sonra başka peygamber gelemeyeceği için nübüvvet(peygamberlik) bitmiş, ama risalet devam etmiş/etmektedir. Muhammed Nebi’nin misyonunu gerçekten taşıyarak ona ve getirdiği davaya destek olmalıyız. İşte bizim “hayat namazı/salatı” dediğimiz şey bu hakikatin ta kendisidir. “Hayat hayat/salatı” tam olarak anlaşıldığında neden tesbihin de, dua nın da namaz/salat olduğu ortaya çıkacaktır. “Hayat namazı/salatı”öyle bir namaz/sallattır ki, üç ya da beş vakitten ibaret değil; bir ömrün bütün vakitlerinde üzerimize farzdır.

 Bizleri yaratan Alemlerin Rabb`ine hamdolsun…

~

 Muhittin Bozkurt

 

Apaçi Kızılderililerinin evlilik yemini! 28 Ağustos 2012

Filed under: Ailemiz...Hane-i Saadetimiz... — Ah Binel Ask @ 11:34 AM
Tags: , , , ,


Artık yağmurda hiç ıslanmayacaksınız; çünkü her biriniz bir diğeriniz için sığınak olacaksınız.

Artık hiç üşümeyeceksiniz; çünkü her biriniz bir diğeriniz için sıcaklık olacaksınız.

Artık hiç yalnızlık çekmeyeceksiniz; çünkü her biriniz bir diğerinize yoldaş olacaksınız.

Artık bir bedensiniz; çünkü önünüzde tek bir hayat var.

Şimdi yuvanıza gidin, birlikteliğinize tanık olacak günlere başlayın. 

Her gününüz mutlulukla dolsun, ömrünüz mutlulukla uzasın.

Senai Demirci

 

 
%d blogcu bunu beğendi: