Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

Geçmiş olsun âşık :) 26 Haziran 2013

Filed under: Aşk bu olsa gerek — Ah Binel Ask @ 11:03 PM
Tags: , , ,

gecmis olsun asik

.

Sesini duysan ortalık bayram yerine dönüyor,
yüzünü görsen mâhşer yerine,
adını ansan kalbin dil oluyor öyle mi?

Geçmiş olsun âşık 🙂

~

Serdar Tuncer

Reklamlar
 

Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret… 22 Ocak 2013

Filed under: Altın Nefesler — Ah Binel Ask @ 7:06 PM
Tags: , , , , ,

ahbinelask.wordpress.com

.

Bir Gece

On dört asır evvel, yine bir böyle geceydi,
Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lâkin o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler;
Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi!
Nerden görecekler? Göremezlerdi tabî’î:
Bir kere, zuhûr ettiği çöl en sapa yerdi;
Bir kere de, ma’mure-i dünyâ, o zamanlar,
Buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi.
Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!
Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zemînin
Salgındı, bugün Şark’ı yıkan, tefrika derdi.

.

Derken, büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz,
Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi!
Bir nefhada kurtardı insanlığı o ma’sum,
Bir hamlede kayserleri, kisrâları serdi!
Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dirildi;
Zulmün ki, zevâl akılına gelmezdi, geberdi!
Âlemlere, rahmetti, evet, Şer’-i mübîni,
Şehbâlini adl isteyenin yurduna gerdi.
Dünya neye sâhipse, onun vergisidir hep;
Medyûn ona cem’iyyeti, medyûn ona ferdi.
Medyûndur o ma’sûma bütün bir beşeriyyet…
Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret.

~

Mehmet Akif Ersoy

 

Sevmeye, aşık olmaya çalış… 22 Aralık 2012

Filed under: Edebi İktibaslar — Ah Binel Ask @ 6:47 PM
Tags: , , ,

ahbinelask.wordpress.com

.

Nerede olursan ol, ne halde bulunursan bulun; sevmeye, aşık olmaya çalış.

Sevgi mülkün, ülken oldu mu, boyuna aşık olursun; mezarda da, mahşerde de,

cennette de aşık olursun; sonu gelmez ya; boyuna aşık olursun.

 ~

Hz. Mevlânâ, “Fîhi Mâ-Fîh”

 

Bu cismim ateş-i aşkınla yansun Yâ Resûlallah . . . 05 Haziran 2012

Bu cismim ateş-i aşkınla yansun Yâ Resûlallah,
Dü çeşmim hâb-ı gafletten uyansun Yâ Resûlallah,

Gidüp boynumda zincirimle ben ol Ravza-i Pâke
Görenler hep beni divane sansun Yâ Resûlallah,

O rütbe ağlayam çöllerde feryad eyleyem ben kim
Sirişk-i dîdem al kana boyansun Yâ Resûlallah,

Şu kâfir nefs elinden bu dil-i bî-çareyi kurtar,
Yeter cürm ü fısk u kabahatdan usansun Yâ Resûlallah,

Kulun Leylâ’yı mahşer ehline Sen eyleme rüsvây,
 Günahından bu dünyada utansın Yâ Resûlallah

Leylâ Hanım

 

 
%d blogcu bunu beğendi: