Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

Tesettür, kadınlar için fıtrîdir! 10 Eylül 2013

Filed under: Risale-i Nur'dan İnciler... — Ah Binel Ask @ 9:13 PM
Tags: , ,

tesettur

.

“Kur’ân’ın tesettür emri fıtrî olmakla beraber, o maden-i şefkat ve kıymettar birer refika-i ebediye olabilen kadınları, tesettür ile sukuttan, zilletten ve mânevî esaretten vesefaletten kurtarıyor.”

~

Bediüzzaman Said Nursi hz.

Lema’lar, Yirmi Dördüncü Lem’a

.

refika-i ebediye: hayatta hayat arkadaşı olacak kadın

maden-i şefkat: şefkat kaynağı

sukut: alçalma, düşüş

 

 

Reklamlar
 

Kainatta tesadüfe tesadüf edilmez… 15 Ocak 2013

ahbinelask.wordpress.com

.

Tesadüf, bir esere sanatkar olamaz ve eserin ustası olarak asla gösterilemez… Sonradan yaratılan her sanatlı eser, kendisini yapan ve varlığını yokluğuna tercih eden bir sanatkarın varlığını ispat eder.

.

“İşte her cemâl ve kemâl sahibi kendi cemâl ve kemâlini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, O Sultan-ı Zîşân dahi istedi ki, bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin, ta nâsın enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşaasını, hem Kendi san’atının harikalarını, hem Kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta, cemâl ve kemâl-i mânevîsini iki vech ile müşahede etsin: Bir vechi, bizzat nazar-ı dekaik-âşinâsıyla görsün. Diğeri, gayrın nazarıyla baksın…”(1)

~

B. Said Nursi rh.a., Sözler, On Birinci Söz

.

(Allah’ın cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi, ona bir ihtiyaç ya da zaruret değildir. Allah, zaruret ve ihtiyaçtan münezzeh ve mukaddestir. Hal böyle olunca, cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi İlahi bir tercih ve takdirdir.)

 

İnsan, evleneceği kişinin imanını çok iyi bilmelidir. 29 Aralık 2012

Filed under: Edebi İktibaslar — Ah Binel Ask @ 3:20 PM
Tags: , , , , ,

ahbinelask.wordpress.com

.

İnsan, evleneceği kişinin imanını çok iyi  bilmelidir. Cüzdanını, fiziğini, kaşını, gözünü, bakışlarındaki fiyakayı  değil.

Diyelim ki servet, diyelim ki fizik güzelliği…

 Bunun hükmü en çok 20 sene 30 senedir. Ama milyarlarca sene kıyas edilemeyecek,

 bir manevi hayatın ölümüne sebep olacaktır. Gençlerimiz kulağına, gözüne paraya pula bakmadan, şaşırmadan, k

endilerinin imanından 1 kat daha  fazlasını seçsinler. Ben hep böyle tavsiye ederim. Sen kendi imanını ölç!

 Kendi imanına 10 üzerinde 8 veriyorsan, seçiceğin eşin 10  üzerinden 9 olsun ki, ikinizi ortalaması hiç değilse 9,5 olur.

Allah inşAllah imanlı çiftlerin bir araya gelmesini nasip etsin ve toplum sevgisizlik ızdırabından kurtulsun.

 .

  Haluk Nurbaki ”İslam’da Nikah ve Aile Düzeni” adlı konferansından.

 

Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak! 24 Aralık 2012

Filed under: Risale-i Nur'dan İnciler... — Ah Binel Ask @ 7:16 PM
Tags: , , , , ,

ahbinelask.wordpress.com

.

Madem biz kadere teslim olup bu sıkıntıları, 1 خَيْرُ اْلاُمُورِ اَحْمَزُهَا sırrıyla, ziyade sevap kazanmak cihetiyle mânevî bir nimet biliyoruz.

Ve madem geçici, dünyevî musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve hayırlı oluyor. Ve madem biz hakkalyakîn derecesinde yakînî

bir kat’î kanaatımız var ki, biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak ve Cennet gibi

güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir. Elbette biz bu sıkıntılı haller ile müftehirâne,

 müteşekkirâne “bir mücahede-i mâneviye yapıyoruz” diye, şekvâ etmemek lâzımdır.

~

Bediüzzaman Said Nursi rh.a.
 Tarihce-i Hayat

.

1 “İşlerin en hayırlısı zor olanıdır.” el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ: 1:55.

 

Seni Hakkıyla Tanıyamadık!.. 03 Ağustos 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 3:59 PM
Tags: , , , , , , , , ,

Ya Rabbi!

 Mahçubuz, seni hakkıyla tanıyamadık. Dünyanın fani yüzünde oyalanıp durduk. Kendi gafletimizle boğulduk. Seni hakkıyla bilmenin, tanımanın güzelliğinden mahrum kaldık. Şimdi pişmanız bütün günahlarımızdan, bağışlanmayı diliyoruz,lütfunla bizleri bağışla!..

 Ya Rabbi, biz aciziz,sen güçlüsün; bize maddi, manevi güç ver.

 Biz fakiriz, sen zenginsin, bize dünya ve ahiret zenginliği ver.

 Biz kusurluyuz, sen ise sonsuz kemal sahibisin, kusurlarımızı günahlarımızı bağışla, bizlere merhamet et. Rızan dışında bilerek bilmeyerek yaptıklarımızdan dolayı bizleri cezalandırma. Sen Gaffar’sın,Sen Settar’sın,Sen bağışlayan sen esirgeyensin, merhametinle bizleri bağışla!…

 Ya Rabbi, ömrümüz sınırlı, fani ömrümüzü ebedileştirecek ameller işlememizi, senin razı olacağın bir hayat geçirmemizi nasip eyle. Sevdiklerin hürmetine sevdiklerinden olmak istiyoruz. Başka türlü ruhumuz huzur bulamaz. Razı ol bizden, Ey Yüceler Yücesi Rabbimiz!…

 Ya Rabbi, Sen bize hidayet vermezsen biz karanlıkta kalırız. Sen istetmezsen isteyemeyiz. Sen vermezsen biz alamayız.İçinden çıkamadığımız zorlukları kolaylaştır. Aşamadığımız sıkıntılardan selamete ulaştır. Bizleri nefis ve şeytanın şerrinden, bütün kötülüklerden, kaza ve belalardan muhafaza eyle. Günah işlemekten,gafletten ve her türlü maddi manevi musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizleri şefkatinle, merhametinle koru!…

 Ya Rabbi, İhtiyaçlarımız sonsuz, bütün ihtiyaçlarımızı bilen ve gideren Sen’sin. Bizi, Sen’den başkasından bekleme ve isteme gafletinden uzaklaştır.Yalnız Sana el açalım.Yalnız Sen’in huzurunda boyun bükelim.Yalnız Senden isteyelim.Ellerimizi ve gönüllerimizi huzurunda daima açık tut. Kulluğunun idrakinde olan kullarından eyle.

 Ya Rabbi, kalplerimizi muhabbetinle doldur, imanımızı arttır. Sen’in sevgini Seni sevenlerin sevgisini ve Seni hakkıyla sevmeyi diliyoruz. Bizleri Vedûd isminin tecellisine mazhar eyle. Hayatımızı, maddi manevi varlığımızı en güzel isimlerinin tecellisi ile doldur. Bizleri bu dünya hayatında, Sana ulaştıran yolda, sabit ve daim kıl!.

 Ya Rabbi, Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) onun al ve ashabına sonsuz salat ve selam eyle. Dualarımızı kabul eyle. Amin, Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

 ~

 Saliha Nur Demirbaş

 

 
%d blogcu bunu beğendi: