Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

Sen olmasan, aşkı hiç bilmeyecekti cihan Efendim… (a.s.m.) 24 Ocak 2013

ahbinelask.wordpress.com

Güzelliğin olmasa Efendim,

 aşkı hiç bilmeyecekti cihan;

 aşkın olmasa güzelliği hiç anlamayacaktı.

 Aşk pazarında mezat hep güzelliğine; güzellik yurdunda yollar hep aşkına

 durmuştu Efendim…

 Ve sen gitmiştin…

 Sevgili!

 Derd ile ağlayandın; hem derde salandın!..

 Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin.

 Saadetle yasamış, saadet çağını yaşatmıştın.

 Suretleri ve canları iman ile sen şekillendirmiş,

 “Lâ” ile “Illa”yi i’câz ile sen dillendirmiştin.

 …

 Sana muhtacız!..

 Sana en fazla muhtacız.

 En fazla sana muhtacız.

 Uyandır bizi uykumuzdan…

 Gel ey sevgili!

 Bir gelişle gel, bir gülüşle gel.

 ~

 İskender Pala

Reklamlar
 

Beni reddetme, yâ Rasûlallah! 17 Ocak 2013

Filed under: Altın Nefesler — Ah Binel Ask @ 1:58 AM
Tags: , , , , , , ,

ahbinelask.wordpress.com

.

BELÂ-YI MÂSİVÂYA

Belâ-yı mâsivâya mübtelâyım yâ Rasûlallah!
Zebûn-i pençe-i nefs ü hevâyım yâ Rasûlallah!

Kerem kıl ben fakîre el-aman ey rahmet-i âlem
Serâpâ mahz-ı isyân ü hatâyım yâ Rasûlallah!

Sen evreng-i şefâat şâhısın, sultân-ı rahmetsin
Kapında ben de bir kemter gedâyım yâ Rasûlallah!

Şefâat kıl meded, yoksa o rütbe çok günâhım ki
Ne rütbe yansam ol rütbe sezâyım yâ Rasûlallah!

Zebûn-i derd-i isyâna tabîb mihriban sensin
Alîlim, ben de muhtâc-ı devâyım yâ Rasûlallah!

Ne gam, mücrim isem de bana besdir bu saâdet kim
Kapında bir kemîne hâk-i pâyım yâ Rasûlallah!

Beni reddetme, evlâdın başuyçün bâb-ı lûtfundan
 Ziyâ’yım, bende-i âl-i abâyım yâ Rasûlallah! 

~

Ziya Paşa

 

Kulluğun esası İki şekildir; 08 Ekim 2012

Filed under: Aforizmalar - Nurâni Nakışlar - Özlü Sözler — Ah Binel Ask @ 10:37 PM
Tags: , ,

.

Kulluğun esası iki şekildir. Allah-ü Teâlâ’ya muhtaç olduğunu bilmek,

Resûlullah (s.a.v.) efendimize güzel bir şekilde uymak.

~

Ebül Fadi Hasan Serahsi

 

 
%d blogcu bunu beğendi: