Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

Nefsinin her istediğine koşan hayvandır. 06 Mart 2013

Filed under: Edebi İktibaslar — Ah Binel Ask @ 7:21 PM
Tags: , , , ,

nefis

.

“Nefsinin her istediğine koşan hayvandır. Doğruyu yanlıştan ayırıp canı istese de yanlıştan çekinen ve istemese de doğruyu yapan ise insandır. Hayvan tamamen nefis programına göre yer içer ve benzeri şeyler yapar. İnsan ise ‘bu helal midir, meşru mudur, caiz midir’ diye araştırır. Nikahsıza yönelmez, haram lokmadan tiksinir, gasptan nefret eder.”

 ~

Dr. Muhammed Bozdağ

Reklamlar
 

Nefsini başıboş bırakma! 02 Şubat 2013

ahbinelask.wordpress.com

.

Dikkat et!

Sakın nefsini başıboş bırakma! Zira sen onu hayırlı işlerle meşgul etmezsen, o seni faydasız işlerle meşgul eder.

 ~

 Hasan-ı Basrî (k.s.) hz.

 

Nefsin işleyeceği yeni bir günah kalmadı. 27 Aralık 2012

Filed under: Aforizmalar - Nurâni Nakışlar - Özlü Sözler — Ah Binel Ask @ 4:01 PM
Tags: , ,

ahbinelask.wordpress.com

.

Bu zaman çok kötü bir zaman! Bu zamânın adı yok. Nefis bile
kemâlâtını tamamladı. [Nefsin işleyeceği yeni bir günah kalmadı.]

 ~

Gavs-ı Sânî (k.s)

 

Aşka İnan buna değer, Değerini bilirsen eğer… 29 Ağustos 2012

O’na doğru
 Aşk için yanmak istersen mum gibi eğer,
 Sabırlı, hoşgörülü, suskun ol ki,
 Sevgi fitilin uzun olsun…
 Tövbe-i nasuh et, pürü pak ol ki,
 Temiz ışığın önce yüreğinde sonra yüreklerde olsun…
 İnsan-ı kamil ol ki,
 İs kokma, pis kokma, yaydığın mis olsun…
 Nefs-i kamile ol ki,
 Isıtsın ademi ve alemi, gönül sofran sıcak olsun…
 Bu yolda hizmetkar ol ki,
 Dünyevi ve İlahi aşka ulaşmak için sana köprü olsun…
 Bir gün mum biter aşk kalır,
 Aşk inan buna değer,
 Değerini bilirsen eğer…

~

Şems-i Tebrizi 

 

Cenâb-ı Hak nefse demiş ki: “Ben neyim, sen nesin?” 03 Ağustos 2012

Filed under: Risale-i Nur'dan İnciler... — Ah Binel Ask @ 6:00 PM
Tags: , , , ,

.

Ramazan-ı Şerifin orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubûdiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: Nefis Rabbisini tanımak istemiyor; firavunâne kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse, o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte, Ramazan-ı Şerifteki oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir, abd olduğunu bildirir.

Hadisin rivayetlerinde vardır ki:

Cenâb-ı Hak nefse demiş ki: “Ben neyim, sen nesin?”

Nefis demiş: “Ben benim, Sen sensin.”

Azap vermiş, Cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş: “Ene ene, ente ente.” Hangi nevi azâbı vermiş, enâniyetten vazgeçmemiş.

Sonra açlıkla azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş: “Men ene? Ve mâ ente?”

Nefis demiş: اَنْتَ رَبِّى الرَّحِيمُ – وَاَنَا عَبْدُكَ الْعَاجْزُ Yani, “Sen benim Rabb-i Rahîmimsin. Ben senin âciz bir abdinim. 1

~

 Risale-i Nur Külliyatı Ramazan Risalesi 9. Nükte

Dipnotlar – Arapça İbareler – Haşiyeler :
 1 : El-Havbevî, Dürretüt’l-Vâizîn, s. 11.

 

Ey nefis! Sen dahi kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: 23 Haziran 2012

 

.

Ey nefis! Eğer şu dünya hayatına müştaksan, mevtten kaçarsan; kat’iyen bil ki: Hayat zannettiğin hâlât, yalnız bulunduğun dakikadır. O dakikadan evvel, bütün zamanın ve o zaman içindeki eşya-i dünyeviyye, o dakikada meyyittir, ölmüştür. O dakikadan sonra, bütün zamanın ve onun mazrufu, o dakikada ademdir, hiçtir. Demek, güvendiğin hayat-ı maddiyye, yalnız bir dakikadır. Hattâ bir kısım ehl-i tedkik, “Bir âşiredir, belki bir ân-ı seyyâledir” demişler. İşte, şu sırdandır ki , bazı ehl-i velâyet, dünyanın, dünya cihetiyle ademine hükmetmişler.

 Madem böyledir, hayat-ı maddiye-i nefsiyeyi bırak; Kalb ve ruh ve sırrın derece-i hayatlarına çık, bak: Ne kadar geniş bir daire-i hayatları var. Senin için meyyit olan mazi, müstakbel: onlar için “Hayy”dır, hayattar ve mevcuttur.

 Ey nefsim! Madem öyledir, sen dahi kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki:

“Fâniyim , fâni olanı istemem.  Âcizim, âciz olanı istemem.
 Ruhumu Rahmân’a teslim eyledim; gayr istemem.
 İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim.
 Zerreyim, fakat bir Şems-i Sermed isterim.
 Hiç ender-hiçim; fakat bu mevcudatı birden isterim.” 

 Bediüzzaman Said Nursi hz. | Yirmialtıncı Söz 

 

Sana sığınırım . . . 07 Haziran 2012

Amelsiz fikirden

Eylemsiz zikirden 

Bir de kendimden işte

Nefsimden

Sana sığınırım

Mehmet Deveci

 

 
%d blogcu bunu beğendi: