Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

Ey Rabbim! Beni bana bırakma… 17 Kasım 2013

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 11:28 AM
Tags: ,

dua dua dua

.

Ey Rabbim!
Beni bana bırakma…
Beni özgür kıl ve bütünü ile sana yönelt.

~

Sadreddin Konevî (r.a.)

 

Rabbimin benden bir isteği olmalı… 13 Mart 2013

sabah namazi

.

“Bu kadar çok sayıda hücreyle, bu kadar büyük cüsseyle beni bu kadar tazecik bir sabaha uyandıran

Rabbimin benden bir isteği olmalı.”

 ~

Senai Demirci

 

Affet ki, elimde duâdan başkası yok. 11 Kasım 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 5:21 PM
Tags: , , , ,

.

Bağışla beni Rabbim, tevekkülden başkası gelmiyor elimden.
Başkası yok elimde.
Şimdi elimden gelenlerin hepsi senin “El”inde.
Bağışla beni, göremedim.
Göremedim, nice ananın karnında nice karanlıklar içindeyken gün yüzüne çıkardığını bebelerin yüzünü.
Unuttum, çocuk tebessümlerini nice belirsizliklerden alıp güneşe erdirdiğini,
Bilemedim, yüreğimizi yokluğun dehlizlerinden aşırıp aşkın vadisine eriştirdiğini.
Göremedim, her sabah yerin sükûnetini odamda ekmek gibi sımsıcak hazır ettiğini.
Her akşam yastıkta unuttuğum bedenimi sabah yeniden yanıma verdiğini göremedim.
Beni her sabah ihya ettiğini, bedenimi her an zaaflardan çıkardığını,

varlığını her an yokluktan geri getirdiğini göremedim. 
Göremedim Rabbim her günü ödünç verdiğini.
Göremedim, bağışla beni…
Fakat, şimdi gördüklerim gösterdi bana hepsini
Geç kaldım görmekte.
Tebessümü beton yığınları arasında sönen bebeler gördümse de,
biliyorum Senin El’nde şimdi hepsi ve sonsuz tebessümler verdin herbirine.
Sevinci soğuk topraklarda boğulmuş çocuklar gördümse de,
biliyorum Senin Rahmetinin kucağında hepsi ve bitmez sevinçler bağışladın herbirine.
Ümitleri bir apansız sarsıntıyla yıkılan insanları gördümse de,
biliyorum Senin Şefkatinin ikliminde âsûde ve mutlu her biri…
Bağışla beni Rabbim, unuttum, nisyanda kaldım.
Hatırlamadım verdiğini ve var kıldığını.
Elimden alınca verdiğini ve yokluğa yuvarladığında varlığımı
Hatırladım ve ama geç hatırladım.
Gördüm, ama güç gördüm, acıyla gördüm.
Varlıkta kör oldum, yoklukta gördüm.
Bollukta unuttum, darlıkta hatırladım.
Affet beni Rabbim, bari, yoklukta Sana vardım.
Hiç olmazsa, hiçlikte seni andım.
Şimdi, bir tevekkül var elimde.
Başka herşey düştü, herşey yokluğa döküldü.
Hatırladım, elimdekiler de, ellerim de Senin Elinde.
Şimdi, dua sığıyor sadece avuçlarıma.
Sadece yakarış yakışıyor yakama.
Gözlerim müjdeni gözlüyor uzaktan.
Gönlüm hiç bitmez tesellini özlüyor.
Sen ki, unutmaktan alıkoydun, nisyandan kurtardın beni Rabbim
Şimdi isyandan koru beni Rabbim.
İsyandan koru beni, isyandan koru beni, isyandan koru beni…
Ve lûtfet ki, avuçlarında teselliden ötesi yok.

Affet ki, elimde duâdan başkası yok. 
~
Senai Demirci

 

Ey Rabbim! Bu cahil kuluna rahmet et! 07 Eylül 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 2:18 PM
Tags: , , , , , , ,

Ey Rabbim! Sen beni çağırıyorsun, bense Sen’den yüz çeviriyorum; Sen bana muhabbet ediyorsun ben ise San’a buğz

ve inat ediyorum. Sen kendini bana sevdirmek istiyorsun, ben ise kabul etmiyorum; sanki benim San’a bir

üstünlüğüm vardır; bu nankörlüğüm, lütuf ve kereminden olan rahmet ve ihsanını benden alıkoymuyor.

 Öyleyse cahil kuluna rahmet et; fazl ve ihsanınla bana bağışta bulun; şüphesiz Sen çok bağışlayan ve kerimsin

Âmîn!

Vakt-i Şerif, Cuma, ahir ve akibet hayrola efendim…
 ~

(Şeyh Abbas Kummî’nin “Mefatihu’l-Cinan” kitabından alıntıdır.)

 

Ramazan Aşkına 02 Ağustos 2012

Filed under: Altın Nefesler — Ah Binel Ask @ 7:00 PM
Tags: , , , , , , , , , , ,

Rahmetinden mahrum etme Allahım,
İman ver kalbime, Kur’an aşkına.
Âciz bir kulunum, çoktur günahım,
Affet Rabbim, iki cihan aşkına.

Rahmansın, Rahimsin, Kerimsin, Haksın,
Şerikin yok, bir Kadir-i Mutlaksın,
Gözümüzde gaflet perdesi kalksın,
Habibim dediğin Sultan aşkına.

Münezzehsin zamandan ve mekândan,
Hazır ve nazırsın her yerde, her an,
Saadete erer ismini anan,
Mağfiret et, zaman mekân aşkına

Üç ayların eşsiz lezzeti için
Kadir gecesinin izzeti için,
Gönlümü aç, iman hizmeti için
 Recep, Şaban ve Ramazan aşkına.

~

Abdil Yıldırım

 

O da beni sevsin Rabbim . . . 19 Haziran 2012

Filed under: Aforizmalar - Nurâni Nakışlar - Özlü Sözler — Ah Binel Ask @ 8:58 PM
Tags: , , ,

.

“Sen varken ona mı yalvaracağım!
– O da beni sevsin Rabbim,
bunu ancak Sen yaparsın…!”

Âmîn!

~

âh muhsin ünlü

 

Beni Senden etme Rabbim… 16 Şubat 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 2:07 AM
Tags: , ,

ahbinelask.wordpress.com

.

Beni bende bırakıp Senden etme

“Benimdir” diye bildiklerim Senindir,

Beni bende olanlara bende etme,

“Ben” diye bildiğim de Senin emrindir.

Beni bende bırakıp Senden etme,

Rabbim, yüzümü Sana döndüm…

Gönlümü de Sana çevir,

Rabbim, bir Seni bir bildim,

Sevdalarımı Sende bitir…

~

Semine & Senai Demirci

 

 
%d blogcu bunu beğendi: