Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

Yâ Rabbi!.. Bizi helak etme… 01 Temmuz 2014

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 9:20 PM
Tags: , , ,

prayer-in-mecca-evening-skyline

.

Yâ Rabbi!..
Bizi, fânî “vakitlerimiz tükenmeden”, “ömür güneşimiz batmadan” intibaha gelenlerden eyle ki, dünyaya dalıp da kendisini bir bardak suda helâk edenlerin pişmanlık dolu âkıbetlerine düşmeyelim!..
Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim! Hayatımızı ve ölümümüzü sâlih kullarına lutfettiğin bereket, nîmet, ulvî güzellikler ve sana vuslat ile müzeyyen ve mükerrem kıl!..

Âmin Âmin Âmin

~

Osman Nuri TOPBAŞ

Reklamlar
 

Ya Rabbi bizleri muhafaza eyle!.. 08 Mart 2014

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 2:25 PM
Tags: , , , ,

dua dua

.

“Ya Rabbi bu dehşetli asrın “bile bile dünyayı ahirete tercih etme” hastalığından bizleri muhafaza eyle…”

~

Saliha Nur Demirbaş

 

Seni Hakkıyla Tanıyamadık!.. 03 Ağustos 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 3:59 PM
Tags: , , , , , , , , ,

Ya Rabbi!

 Mahçubuz, seni hakkıyla tanıyamadık. Dünyanın fani yüzünde oyalanıp durduk. Kendi gafletimizle boğulduk. Seni hakkıyla bilmenin, tanımanın güzelliğinden mahrum kaldık. Şimdi pişmanız bütün günahlarımızdan, bağışlanmayı diliyoruz,lütfunla bizleri bağışla!..

 Ya Rabbi, biz aciziz,sen güçlüsün; bize maddi, manevi güç ver.

 Biz fakiriz, sen zenginsin, bize dünya ve ahiret zenginliği ver.

 Biz kusurluyuz, sen ise sonsuz kemal sahibisin, kusurlarımızı günahlarımızı bağışla, bizlere merhamet et. Rızan dışında bilerek bilmeyerek yaptıklarımızdan dolayı bizleri cezalandırma. Sen Gaffar’sın,Sen Settar’sın,Sen bağışlayan sen esirgeyensin, merhametinle bizleri bağışla!…

 Ya Rabbi, ömrümüz sınırlı, fani ömrümüzü ebedileştirecek ameller işlememizi, senin razı olacağın bir hayat geçirmemizi nasip eyle. Sevdiklerin hürmetine sevdiklerinden olmak istiyoruz. Başka türlü ruhumuz huzur bulamaz. Razı ol bizden, Ey Yüceler Yücesi Rabbimiz!…

 Ya Rabbi, Sen bize hidayet vermezsen biz karanlıkta kalırız. Sen istetmezsen isteyemeyiz. Sen vermezsen biz alamayız.İçinden çıkamadığımız zorlukları kolaylaştır. Aşamadığımız sıkıntılardan selamete ulaştır. Bizleri nefis ve şeytanın şerrinden, bütün kötülüklerden, kaza ve belalardan muhafaza eyle. Günah işlemekten,gafletten ve her türlü maddi manevi musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizleri şefkatinle, merhametinle koru!…

 Ya Rabbi, İhtiyaçlarımız sonsuz, bütün ihtiyaçlarımızı bilen ve gideren Sen’sin. Bizi, Sen’den başkasından bekleme ve isteme gafletinden uzaklaştır.Yalnız Sana el açalım.Yalnız Sen’in huzurunda boyun bükelim.Yalnız Senden isteyelim.Ellerimizi ve gönüllerimizi huzurunda daima açık tut. Kulluğunun idrakinde olan kullarından eyle.

 Ya Rabbi, kalplerimizi muhabbetinle doldur, imanımızı arttır. Sen’in sevgini Seni sevenlerin sevgisini ve Seni hakkıyla sevmeyi diliyoruz. Bizleri Vedûd isminin tecellisine mazhar eyle. Hayatımızı, maddi manevi varlığımızı en güzel isimlerinin tecellisi ile doldur. Bizleri bu dünya hayatında, Sana ulaştıran yolda, sabit ve daim kıl!.

 Ya Rabbi, Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) onun al ve ashabına sonsuz salat ve selam eyle. Dualarımızı kabul eyle. Amin, Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

 ~

 Saliha Nur Demirbaş

 

 
%d blogcu bunu beğendi: