Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

Gemi için su neyse mümin için de dünya odur. 13 Eylül 2013

gemi ve su

.

Geminin yüzmesi için suya ihtiyaç vardır  ama su geminin içine girerse onu batırır. 

Gemi için su neyse mümin için de dünya odur. 

~

Mustafa İslamoğlu

Reklamlar
 

Berat gecesi göklerin kapıları açılır… 22 Haziran 2013

Filed under: Bir Hadis-i Şerif — Ah Binel Ask @ 11:20 PM
Tags: , , , ,

berak kandili

.

“Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler.” 

~

(Nesai, Beyheki, A, Münziri)

 

Mü’minin kalbinde Beytullah var 01 Mart 2013

Filed under: Altın Nefesler — Ah Binel Ask @ 6:32 PM
Tags: , ,

beytullah

.

Çünkü bildim mü’minin kalbinde Beytullah var
Niçin izzet etmedin ol evde ki Allah var.
Her ne var âdemde var âdemden iste hakkı sen,
Olma iblis-i şâki ademde sırrullah var.

~

Nesimi

 

Mü’min ola bilmek ne büyük bir nimet… 17 Ocak 2013

Filed under: Edebi İktibaslar — Ah Binel Ask @ 1:13 AM
Tags: , , , ,

ahbinelask.wordpress.com

.

Hakiki müminler, nimette boğulmaz, Mün’imi, yâni o nimeti ihsan edeni tanırlar. Esere saplanıp kalmaz, müessiri, Hâlik’ı tanırlar ve bilirler. İnanmayanlar ise, sofranın tabakları, kitabın yaprakları, yahut fabrikanın bölmeleri arasında dolaşıp duran bir böcek gibi,

bu âlem ve içindekilerden, hakiki mânâda, istifade edemez, hayatlarını zâyi eder giderler.

~

 Prof.Dr. Alaaddin Başar

 

Kur’an okuyan ve okumayanın farkı… 15 Ocak 2013

Filed under: Bir Hadis-i Şerif — Ah Binel Ask @ 11:41 AM
Tags: , , , ,

ahbinelask.wordpress.com

.

Ebu Musa El-Eş’ari’den (r.a.), Nebi (a.s.m.)’in şöyle buyurduğunu rivayet olunmuştur:

“Şu bir halis mü’min ki: Kur’an okur ve onun mektazasiyle amel eder, o, tadı güzel, kokusu güzel turunç (portakal meyvesi) gibidir.

Şu bir mü’min de Kura’an okumaz, fakat icabıyla amel eder. Bu da tadı güzel, fakat kokusu olmayan hurma gibidir. Kur’an okuyan (fakat mu’cebiyle amel etmeyen) münafığın benzeri de kokusu güzel fakat acı reyhane (otu) gibidir. Kur’an okumayan münafığın benzeri de tadı acı ve kötü, kokusu acı Ebu Cehil karpuzu gibidir.” 

.

Buhari

 

Ölülerinize hediye gönderin… 08 Ocak 2013

Filed under: Edebi İktibaslar — Ah Binel Ask @ 9:49 PM
Tags: , , , ,

ahbinelask.wordpress.com

.

Eski zaman sûfilerinden Beşşar bin Galip anlatıyor.

 Vefatından sonra Rabia’yı (Sûfi v. 801) rüyada gördüm. Daha önce ona çok dua ediyordum. Dedi ki:

 — Ey Beşşar, senin hediyelerin ipek mendillerle örtülü, nuranî tabaklar üstünde bize geliyor. Ben

 — Nasıl olur bu? dedim. O:

 — Bu hediyeler diri müminlerin duasıdır. Onlar ölülere dua ettikleri zaman, o dua nuranî tabaklar üstünde, ipek mendiller içine konulur. Sonra, hangi ölü için dua edilmişse ona getirilir ve bu falanın sana hediyesidir, denilir.

 ~

 Suyuti (v. 1505), Kabir Alemi, çev., E. Aşıkkutlu, 2003, Kahraman Y.

 

Kalbimizi temiz tutalım… 25 Aralık 2012

Filed under: Edebi İktibaslar — Ah Binel Ask @ 9:58 PM
Tags: ,

ahbinelask.wordpress.com

.

“Ben göklere ve yere sığmam, fakat mü’min kulumun kalbine sığarım.”

~

El-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ 2:165; İmam-ı Gazâlî, İhyâ-u Ulûmiddîn, 3:14.

 

 
%d blogcu bunu beğendi: